Schrift 229, De radicale Jezus
Schrift 229 De radicale Jezus

jaargang 39 • nummer 1 • februari 2007

Ten geleide

Wie informatie aanvraagt over de bacheloropleiding Religie in samenleving en cultuur aan de Universiteit van Tilburg, ontvangt een brochure met de titel ‘Wat bezielt de mens?’. De kaft toont een winkelende jongeman die de aandacht trekt door de print op zijn shirt. In een grote cirkel staat een afbeelding van de lijdende Jezus met de doornkroon op zijn hoofd. Niet de ‘honderdguldenprent’ van Rembrandt met de triomferende Christus uit Matteüs 19 tooit zijn hemd, maar de mens die ter dood werd veroordeeld. Het teken van het kruis siert als hanger of oorring menig lichaam. Is Jezus een idool om na te volgen? Is hij een ‘superman’, zoals de auteur van een bijdrage in het vorige nummer van Schrift zich afvroeg?
Zijn we wel in staat Jezus na te volgen? Zijn radicaliteit klinkt scherp en onvoorwaardelijk in onze oren, maar ook in die van zijn volgelingen en zijn opponenten.
Een Jezus die je vraagt al je bezittingen achter te laten en hem te volgen, maar eigenlijk niet na te volgen is, die een bedreiging vormt, die zelf de wet stelt en pretenties heeft, maar die ook voeten wast. Deze ‘radicale Jezus’ houdt ons bezig in dit nummer van Schrift.

Lut Callaert, redactiesecretaris
 

Inhoud

Geert Van Oyen Jezus: een bedreiging 3
Cees den Heyer Jezus is onnavolgbaar 9
Reimund Bieringer Verkoop wat u hebt en geef het geld aan de armen 13
Tobias Nicklas Jezus is pretentieus 18
Martijn Steegen en
Gilbert Van Belle
Liefde, dood en eeuwig leven 23
Eric Ottenheijm Jezus als messiaanse wetsleraar 27
Jean-Jacques Suurmond Jezus is het einde 32
Gerard van Broekhuizen Naschrift: Radicaal 36

 

Uit elk nummer van Schrift wordt één artikel gratis voor downloading aangeboden. Voor dit nummer is dat Jezus: een bedreiging van Geert Van Oyen. U kunt dit artikel hier downloaden: pdf  Geert Van Oyen: Jezus een bedreiging (974 KB)