Schrift 237 1 en 2 Koningen
jaargang 40 • nummer 3 • juni 2008 • pagina 96

Historische bronnen en veldarcheologische vondsten leveren veelzijdige informatie over de confrontatie tussen Sanherib, de Assyrische koning, en Hizkia, de koning van Juda. Het reliëf met de afbeelding van de inname van Lachis vormt hierbij wel een heel bijzondere ontdekking.

Karel J.H. Vriezen was werkzaam als universitair hoofddocent voor het Bijbels Hebreeuws en de Archeologie van Palestina bij de vakgroep Oude Testament van de faculteit Godgeleerdheid, Universiteit Utrecht.

Uit elk nummer van Schrift wordt één artikel gratis ter downloading aangeboden. Voor dit nummer is dat Hizkia, Sanherib en de belegering van Lachis van Karel Vriezen. Hier kunt u dit artikel downloaden:  pdf  Vriezen, Karel, Hizkia, Sanherib en de belegering van Lachis (703.11 KB)

Aanvullende gegevens