Schrift 269 Marcus
jaargang 45 • nummer 5 • december 2013 • pagina 173

In de meeste moderne vertalingen wordt Marcus 16,9-20 op enigerlei wijze afgezonderd van de rest van het evangelie. Daarbij wordt aangegeven dat deze verzen in sommige handschriften ontbreken, en dat de consensus onder geleerden is dat ze later toegevoegd zijn. Hierdoor sluit het oudste evangelie verrassend genoeg niet af met verschijningen van de opgestane Jezus, maar met vrouwen die zwijgen over het lege graf – ‘want ze waren bang’. Hoe is die geleerde consensus tot stand gekomen?

Bart L.F. Kamphuis is promovendus aan de Vrije Universiteit Amsterdam en werkt aan een proefschrift over de Nederlandse conjectuurkritiek van het Nieuwe Testament in de negentiende eeuw.

Uit elk nummer van Schrift wordt één artikel gratis ter downloading aangeboden. Voor dit nummer is dat Hoe ‘Want ze waren bang’ het slot van Marcus werd van Bart Kamphuis. Hier kunt u dit artikel downloaden:  pdf  Kamphuis, Bart: Hoe ‘Want ze waren bang’ het slot van Marcus werd (414.37 kB)

 

Aanvullende gegevens